Mẫu giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm

Danh hiệu gia đình văn hóa như là một mục tiêu mà nhiều gia đình muốn xây dựng và hướng tới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nào để trở thành gia đình văn hóa và mẫu xác nhận gia đình văn hóa như nào không phải ai cũng rõ. Mẫu giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm có gì khác so với mẫu xác nhận thông thường? Mời bạn đọc tìm hiểu trong bài viết sau đây.

1.Tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa

Những tiêu chuẩn để được nhận mẫu giấy khen gia đình văn hóa đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định cụ thể trong 4 tiêu chuẩn sau:

Gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc

 • Tất cả các thành viên trong gia đình đều hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất đem lại nền kinh tế ổn định, không xảy ra bạo lực gia đình. Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ.
 • Con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc ông bà, cha mẹ. Con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình;
 • Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, vợ chồng bình đẳng.

tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân

 • Tất cả các thành viên trong gia đình đều phải thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tích cực tham gia vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 • Bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương và của cả nước.

gia đình văn hóa

Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao

 • Thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình.
 • Xây dựng nền kinh tế gia đình ổn định từ nguồn thu nhập chính đáng. Có kế hoạch tiêu dùng, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.
 • Có các phương tiện cơ bản phục vụ nhu cầu cho đời sống của các thành viên trong gia đình
 • Các công việc như cưới, tang, giỗ,… tổ chức theo quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

gia đình văn hóa

Đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng

 • Đoàn kết, giúp đỡ láng giềng; tương trợ nhau trong lao động sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn.
 • Tôn trọng đời sống cá nhân của người khác. Tham gia hòa giải các tranh chấp, bất hòa tại địa bàn dân cư.
 • Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng.

2. Mẫu giấy chứng nhận gia đình văn hóa

Nội dung của giấy chứng nhận gia đình văn hóa

UBND xã ……………                              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thôn :…………………                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             ……………, ngày…..tháng…… năm…..

Giấy xác nhận gia đình văn hóa

Ban nhân dân thôn : ………………… – Xã……………………….

Xác nhận gia đình ông ( bà ) : …………………………………………………………

Hiện thường trú tại : Thôn :……….- Xã……….- Huyện:………. – Tỉnh:……….

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại khu vực dân cư.

Gia đình ông ( bà ) : ………………….đã xây dựng và thực hiện …………………. tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 20……………….

Xác nhận của UBND                                                                  Ban nhân dân thôn

………………………                                                ………………………….

Nội dung của giấy xác nhận gia đình văn hóa 3 năm

UBND xã ……………                              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thôn :…………………                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             ……………, ngày…..tháng…… năm…..

Giấy xác nhận gia đình văn hóa

Ban nhân dân thôn : ………………… – Xã……………………….

Xác nhận gia đình ông ( bà ) : …………………………………………………………

Hiện thường trú tại : Thôn :……….- Xã……….- Huyện:………. – Tỉnh:……….

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại khu vực dân cư.

Gia đình ông ( bà ) : ………………….đã xây dựng và thực hiện …………………. tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm 20… – 20….

Xác nhận của UBND                                                                  Ban nhân dân thôn

………………………                                                ………………………….

Độc giả có thể tham khảo mẫu giấy khen gia đình văn hóa tại đây.

mẫu giấy khen gia đình văn hóa mới

Với những thông tin cơ bản về mẫu giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm, hi vọng sẽ cung cấp thêm những hiểu biết cho các độc giả về vấn đề này để cùng góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

19

Không có bình luận

Viết phản hồi