Đẻ sinh đôi được nghỉ mấy tháng?

Chế độ thai sản là chế độ được các lao động nữ quan tâm hàng đầu. Mức trợ cấp thai sản là bao nhiêu? Đẻ sinh đôi được nghỉ mấy tháng? Những chế độ hỗ trợ sau khi sinh? – Là những thắc mắc của rất nhiều người hiện nay. Những thông tin sau đây sẽ cung cấp các thông tin về các chế độ thai sản khi đẻ sinh đôi, sinh đôi đẻ thường và đẻ sinh đôi 1 trai 1 gái theo pháp luật hiện hành.

1.Thời gian nghỉ thai sản

Căn cứ vào khoản 1 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian hưởng chế độ sinh con “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng”

Như vậy, đối với trường hợp sinh đôi lao động nữ sẽ được nghỉ 7 tháng tính bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và nghỉ hàng tuần (theo khoản 7, điều 34)

thời gian nghỉ thai sản

2. Mức trợ cấp thai sản

Về mức trợ cấp một lần sau khi sinh con được quy định tại điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Như vậy, đối với trường hợp sinh đôi, lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 04 lần mức lương cơ sở.

Về mức hưởng chế độ thai sản, pháp luật không phân biệt sinh một hay sinh đôi . Căn cứ vào điều 39 luật bảo hiểm xã hội 2014: “Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”

Như vậy, ngoài trợ cấp một lần, thì lao động nữ sinh đôi còn được hưởng chế độ thai sản trong 7 tháng, với mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

mức trợ cấp thai sản

3. Hỗ trợ sau khi sinh

Căn cứ vào điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014: “Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”

Căn cứ vào điểm a khoản 2, khoản 3 điều 41 luật này, thì trường hợp sinh đôi được nghỉ tối đa là 10 ngày, mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

hỗ trợ sau khi sinh

Trường hợp sinh đôi đẻ thường hay đẻ sinh đôi 1 trai 1 gái thì các mẹ cũng được hưởng các chế độ như trên.

Với những thông tin trên, hy vọng người lao động nữ sẽ trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cần thiết để có thể vào vệ quyền và lợi ích của mình trong quá trình thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

15

Không có bình luận

Viết phản hồi